absurdus, czyli Kuba w wielkim mieście

Temat: Poznań ruszył - odsetki
Mamy zaszczyt poinformować, że W dniu 29 czerwca 2007 roku w Poznaniu, Sąd Rejonowy w Poznaniu X Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w sprawie X P 228/07, wydał kolejny wyrok zasądzający ... uzasadnieniu Sąd i co do właściwości i co do dopuszczalnośći drogi sądowej oraz zasadności powództwa Sąd oparł się na dotychczaoswym orzecznictwie Sądu Okręgowego w Szczecinie oraz na uchwale Składu Siedmiu Sędziów SN z dnia 15 stycznia 2006 roku w sprawie III PZP 1/05 Zatem Poznań ruszył, co oznacza, iż warto walczyć o swoje prawa W sprawie szczegółów, prosimy kontaktować się pod adresem:...
Źródło: nfow.mil.pl/viewtopic.php?t=21844Temat: [Problem] Sprawy o wypłatę należności żołnierzy zawodowych
na rozpatrzenie czeka skarga kasacyjna złożona przez organ wojskowy (WSzW Poznań) w podobnej sprawie żołnierza zawodowego (sygn. akt II Pk 55/08). W dniu 25.06.2008 r. przyjęto skargę kasacyjną do rozpoznania. W ostatnim czasie do Sądu Najwyższego także nasza kancelaria złożyła kilka skarg kasacyjnych (kwestionujemy orzeczenia, które odmawiają rozpatrzenia sprawy przez sądy powszechne i odsyłają na drogę postęowania administracyjnego). Poza tym w większości ... jest korzystne dla żołnierzy. Sądy wykluczają możliwość dokonywania potrąceń ze świadczenia finansowego należnego żołnierzowi innego, już uprzednio wypłaconego świadczenia tego samego rodzaju. Znane są mi jednak przypadki orzeczeń korzystnych dla organów wojskowych, ale w tych sprawach prawdopodobnie żołnierze występowali przed sądem sami i nie przedstawili właściwej argumentacji. 2. Sprawy o odsetki od nieterminowo wypłaconych świadczeń: Dotychczas w orzecznictwie organów i sądów administracyjnych nie było wątpliwości, iż tego rodzaju sprawy są sprawami cywilnymi które rozstrzygać mają sądy powszechne. Uchwała SN z listopada 2007 r. wprowadziła jednak spore zamieszanie. Część sądów cywilnych, które miały rozpatrywać takie sprawy powołując się na uchwałę SN odrzuca pozwy lub przekazuje je do trybu administracyjnego (tak zwłaszcza dzieje się w Poznaniu, który początkowo potraktował te sprawy jako pracownicze a nie cywilne). Sądy nie potrafią (a może nie chcą) zrozumieć, że w trybie administracyjnym nie ma możliwości prawnych wyegzekwowania takich należności, co do których przepisy prawne nie dają podstawy do wydania decyzji administracyjnej ... takimi rozstrzygnięciami, dlatego też skarżymy wszystkie niekorzystne orzeczenia. Rację przyznaje nam część sądów administracyjnych, które wydały wyroki w tym roku. Udało się również przekonać część sądów powszechnych (Rejonowych, Okręgowych a nawet Apelacyjnych), które nie podzielają stanowiska Sądu Najwyższego z uchwały z 29.11.2007 r. W sprawach w których przekazano pozwy do trybu administracyjnego, lub w których wydano z urzędu (lub na wniosek) decyzję o odsetkach, należy odwoływać się w trybie administracyjnym. W ostatnim czasie zapadły już kilka wyroków WSA, w których sądy usuwają z obrotu decyzje odmawiające odsetek, przyznając rację żołnierzom a nie organom ... nakazać. Może się więc okazać, że po takim wyroku pojawi się konieczność ponownego skierowania sprawy do sądu powszechnego. Tak więc na dzień dzisiejszy sprawy o odsetki rozpatrują zarówno sądy powszechne jak i sądy administracyjne. Jak będzie w przyszłości, trudno powiedzieć. Jesienią powinnien się wypowiedzieć w tej sprawie Sąd Najwyższy. W mojej ocenie zasadnym jest kierowanie takich spraw do sądu powszechnego, tym bardziej...
Źródło: nfow.mil.pl/viewtopic.php?t=27898